serwis maszyn pakujących

Zasady bezpieczeństwa podczas używania owijarki do palet

Automatyczne i półautomatyczne owijarki do palet znacznie poprawiają wydajność pracy magazynu lub zakładów produkcyjnych. Foliarki do palet zapobiegają niektórym zagrożeniom związanym z ręcznym owijaniem ładunków np. takim jak przeciążenie kręgosłupa. Jednak, jak każda maszyna, same w sobie mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. W związku z tym ważne jest, aby podczas instalowania i obsługi tych

05.07 2021

Automatyczne i półautomatyczne owijarki do palet znacznie poprawiają wydajność pracy magazynu lub zakładów produkcyjnych. Foliarki do palet zapobiegają niektórym zagrożeniom związanym z ręcznym owijaniem ładunków np. takim jak przeciążenie kręgosłupa. Jednak, jak każda maszyna, same w sobie mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. W związku z tym ważne jest, aby podczas instalowania i obsługi tych maszyn stosować się do zasad bezpieczeństwa.

Owijarka palet, a zagrożenie bezpieczeństwa

Niektóre z najczęstszych zagrożeń bezpieczeństwa związanych z owijarkami to:

  • Pracownicy mogą zostać uderzeni przez ruchome części maszyny
  • Luźna odzież może zahaczyć o owijarkę podczas pracy
  • Urazy wynikające z próby ponownego założenia folii np. po jej zerwaniu

Funkcje bezpieczeństwa Twojej maszyny mogą pomóc zminimalizować to ryzyko, ale istnieją również inne praktyczne środki, które możesz podjąć, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom.

Wskazówki dotyczące bezpiecznej instalacji foliarki do palet

Podczas instalowania owijarki, poniższe wskazówki sprawią, że będzie ona jak najbardziej bezpieczna dla operatorów, jednocześnie maksymalizując jej wydajność i ogólną skuteczność oraz zminimalizują ryzyko ewentualnej awarii.

Zainstaluj owijarkę na solidnym, równym podłożu

Pierwszą wskazówką jest upewnienie się, że maszyna do foliowania palet została zainstalowana we właściwym miejscu. Posadzka powinna być równa i stabilna. Jeśli jest niestabilna lub nierówna, może stwarzać ryzyko przygniecenia operatora oraz może spowodować uszkodzenie maszyny foliującej.

Zachowaj ostrożność podczas transportu foliarki do palet

Podczas przenoszenia owijarki upewnij się, że używasz wózka widłowego o odpowiednim udźwigu. Wózek widłowy powinien być wystarczająco ciężki, aby zapobiec przewróceniu się podczas przewożenia maszyny do owijania palet. Zdecydowanie zaleca się również unikanie prób pchania lub przesuwania maszyny. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet obrażenia osób zaangażowanych w instalacje maszyny.

Podłączając owijarkę palet unikaj używania przedłużaczy

Przedłużacze niosą ze sobą kilka zagrożeń, w tym potknięcia i porażenia prądem. Podłączając zasilanie do owijarki, upewnij się, że znajduje się ona wystarczająco blisko gniazdka, aby nie trzeba było używać przedłużacza.

Niebezpieczna strefa owijarki do palet jest pomiędzy kolumną, a owijaną paletą

Wygrodź miejsce pracy maszyny i zainstaluj bariery ochronne

Owijarki automatyczne lub maszyny przeznaczone do owijania nietypowych, dużych palet powinny mieć wygrodzone miejsce pracy. Operatorzy powinni być również przeszkoleni w zakresie korzystania z barier bezpieczeństwa zgodnie z przeznaczeniem

Po zainstalowaniu owijarka folią stretch, w porównaniu do owijania ręcznego, znacznie zmniejsza ryzyko związane z owijaniem ładunków. Jednak należy pamiętać że jest to ciężki sprzęt z wieloma elementami ruchomymi, dlatego ważne jest, aby operatorzy zostali właściwie przeszkoleni w zakresie odpowiednich praktyk bezpieczeństwa.

Zwracaj uwagę na maksymalną wagę owijanych palet

Przede wszystkim nie należy owijać ładunków przekraczających dopuszczalną maksymalną ładowność owijarki. Ponadto podczas owijania folią stretch ponadwymiarowego ładunku, który wystaje poza talerz obrotowy, należy szczególnie uważać aby wystające elementy nie uszkodziły maszyny (kolumny lub innych wystających elementów)  i nie stwarzały zagrożenia dla  osób znajdujących się w pobliżu owijarki.

W związku z tym zawsze upewnij się, że owijane palety mieszczą się na talerzu obrotowym i nie przekraczają maksymalnej wagi wskazanej przez producenta. Jeśli musisz owijać większe ładunki, warto zainwestować w większą owijarkę.

Zachowaj dystans od talerza obrotowego

Podczas pracy owijarki palet pracownicy powinni zachować bezpieczną odległość  od owijanego ładunku i talerza obrotowego. Maszyna powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby panel sterowania znajdował się z dala od stołu obrotowego, dzięki czemu jest bezpieczniejszy dla operatora. Osoby znajdujące się w pobliżu maszyny powinny zachować szczególną ostrożność

Zdalne sterowanie dociskiem na owijarce Wrapper
Sterowanie dociskiem owijarki z wysięgnika z zainstalowanym stopem awaryjnym

Wyłącz owijarkę palet jeśli jej nie używasz

Podobnie jak w przypadku wielu ciężkich urządzeń, zawsze dobrą praktyką jest upewnienie się, że owijarka palet jest wyłączona, gdy nie jest używana. Pozwoli to nie tylko zaoszczędzić energię elektryczną w Twoim zakładzie, ale także zmniejszy ryzyko niespodziewanego uruchomienia maszyny, gdy ktoś jest w pobliżu.

Przed serwisem odłącz maszynę owijającą palety od zasilania

Za każdym razem, gdy chcesz serwisować maszynę, wyłącz ją. Przestrzeganie  przepisów BHP zapobiega potencjalnym wypadkom, a stosowanie się do odpowiednich zasad konserwacji i oznaczania blokad w zakładzie jest zawsze dobrym pomysłem i nie różni się niczym od owijarki stretch. Za każdym razem, gdy planujesz konserwację owijarki, najpierw ją wyłącz i odłącz zasilanie.

Regularna konserwacja owijarek do palet

Maszyny do zabezpieczania palet folią stretch wymagają regularnej konserwacji, aby działały prawidłowo. Zalecane zadania konserwacji zapobiegawczej obejmują:

  • Kontrola oleju w przekładniach
  • Smarowanie ślizgów wózka z folią i łańcuchów
  • Kontrola naciągu łańcucha
  • Kontrola instalacji elektrycznej
  • Kalibracje maszyny

Zalecamy sprawdzenie stanu maszyny do pakowania palet przynajmniej raz na kwartał. Ale częstotliwość czynności serwisowych jest ściśle uzależniona od warunków pracy maszyny ,   rodzaju owijanych ładunków na paletach i oczywiście od ilości owiniętych palet.

Utrzymuj maszynę i jej otoczenie w czystości. Urządzenie do pakowania palet powinno być czyszczone codziennie, jeśli to możliwe, a zanieczyszczenia takie jak kawałki folii, palet powinny być usuwane z talerza obrotowego. Dzięki temu Twoja owijarka palet będzie działać płynnie, jednocześnie minimalizując ryzyko awarii maszyny.

Bezpieczeństwo podczas korzystania z owijarki do folii stretch

Kiedy Twoi pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie przestrzegania powyższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pracy z owijarkami do palet – i jeśli Twój proces pracy wspiera ich wdrożenie – odniesiesz korzyści z większego bezpieczeństwa pracy i niezawodności maszyn.

Jako producent owijarek do palet dokładamy wszelkich starań, aby nasze maszyny były jak najbardziej bezpieczne dla operatorów. Więcej informacji o naszych owijarkach do palet znajdą Państwo pod tym linkiem.

Józef Woliński

[contact-form-7 id="957" title="Bez tytułu"]